A Hódmezővásárhelyi Rádió Klub a korábban önkormányzattól bérelt helyiségét az épület más részében történt tűzeset kapcsán el kellett hagynia, ezért egy teljesen új klubhelyiséget és rádióállomást kellett kialakítani.

Az új klubállomás kialakítása sok önkéntes munkaórát és pénzügyi erőforrást igényelt. Az antennák telepítésének elsődleges feladata volt a tetőre kijutásnak a biztosítása – létra beruházás egy része is pályázati pénzből valósult meg.

Új antennarendszert építettünk, amely lehetővé tette a további rádióamatőri munkát az éterben, valamint a vészhelyzeti híradásban történő részvételünket biztosította.

A Klub legfőbb beruházása az új rövidhullámú adó-vevő berendezés beszerzése volt- pályázati és önerős forrásból 258442 forint került elszámolásra – a postaköltség nélküli számlaösszeg.

Az új készüléket nagy örömmel vettük használatba, az összetett menürendszere nem csak a kezdő ifjúsági rádiósok számára, hanem az idősebb klubtagoknak is kihívást jelent. A korszerű rádióval nem csak távíró és távbeszélő üzemmódokban tudunk dolgozni, hanem a digitális kommunikációs üzemmódokat is ki tudjuk próbálni.

A két vásárhelyi gimnázium fizika-szertárainak műszereiből a szokásostól eltérően nagyobb mennyiségben javítottunk, mert átadásra került egy új fizikai labor, amelynek szegényes lett volna a műszerezettsége a klub felújító munkája nélkül. Összesen 20 nagyobb, és 5 kisebb demonstrációs műszert javítottunk meg.

A MRASZ QRP versenyén (Magyar Rádióamatőr Szövetség Kis adóteljesítményű versenye) országos 3. helyezést ért el a Hódmezővásárhelyi Rádió klub csapata. A rádióamatőr mozgalmat több alkalommal népszerűsítettük a szegedi Szent-Györgyi Albert AGÓRÁ-ban, több vásárhelyi általános iskolában, nyugdíjasklubban. Ezen alkalmakkor kivetített képes beszámolókkal, a gyerekek számára kézműves foglalkozásokkal próbáljuk a tevékenységünkre felhívni a figyelmet, és az érdeklődőket szívesen invitáljuk a pénteki klubnapokra, ahol a gyakorlatban is be tudjuk mutatni a munkánkat. Ilyen klubnapokra rendszeresen járnak el fiatalok építeni egyszerű elektronikus áramköröket.

Ősszel jelentős esemény történt a klub életében, hogy a helyi kerékpáros klub a mártélyi tiszai ártérben rendezett kerékpár-versenyére felkérte a klubot a diszpécser rádióhálózat kiépítésére és működtetésére, tekintettel arra, hogy az erdőben nincs mobiltelefon térerő-ellátottság, és a terepi kerékpárversenyek igen balesetveszélyesek.

Működési kiadásaink közül a pályázati erőforrás segítséget nyújtott az alábbi tételek kifizetéséhez: könyvelő általi beszámoló készítés, helyiségbérleti díj, Rádiótechnika előfizetés, MRASZ tagdíj, klubhelyiség internet hozzáférés számlái.

Köszönjük a pályázati lehetőséget, mely a Hódmezővásárhelyi Rádió Klub fejlődését nagyban segítette.